Portfolio_

Wspieramy naukę z IF PAN

Wspieramy naukę z IF PAN

Współpraca z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk była jedną z najbardziej ekscytujących podróży kreatywnych w naszej historii. Szacowne gremium śmietanki polskiej nauki wybrało nasz zespół do przeprowadzenia audytu komunikacji ze społeczeństwem oraz otoczeniem biznesowym. W ciągu trzech miesięcy stworzyliśmy ponad 200-stronicowy raport zawierający ocenę dotychczasowych działań oraz zestaw 20 rekomendacji komunikacyjnych ujętych w 4 główne linie narracyjne. Raport został zaprezentowany i przyjęty na konferencji naukowej w Jachrance w 2018 r. 

Kolejnym etapem naszej współpracy było stworzenie corocznego wydarzenia popularyzującego efekty badań naukowych polskich fizyków. Tak powstał projekt pt. „Wyzwania Fizyki”. Podczas wyzwań zespoły badawcze prezentowały swoje dokonania i śmiałe pomysły, które odpowiadają na wielkie wyzwania stojące przed cywilizacją pierwszej połowy XXI wieku.